Het is niet anders | Q_reer

Expo gecureerd door Nadia Bijl en Johan Desmet

Onder het motto dat onbekend allerminst onbemind hoeft te zijn, selecteert 252 cc elk jaar een aantal beloftevolle curatoren om de site Hof De Bist helemaal over te nemen. Jong van leeftijd is mooi meegenomen, jong van geest en ervaring al helemaal.

Het is niet anders is een groepstentoonstelling geïnspireerd door kunstenaar Johan Desmet. De laatste jaren werkte hij in de beslotenheid van zijn atelier dat gelegen is aan het Van De Weyngaertplein in Mariaburg. Nu is het moment aangebroken om zijn werk aan het publiek voor te stellen.

Johan Desmet bouwde een kunstenaarspraktijk uit en is al verschillende decennia docent beeldhouwen en tekenen aan Sint-Lucas Antwerpen, Hogeschool voor Beeldende Kunsten. In de loop van al die jaren kreeg hij veel jonge, talentvolle kunstenaars onder zijn hoede. De waardering en respect die hij voor al dit zich ontwikkelend talent had en heeft, zet zich door tot op de dag van vandaag. Een gevolg van deze waardering is de idee om te exposeren samen met Kris Vleeschouwer, Rinus Van De Velde en Elias Cafmeyer, oud-studenten die ondertussen hun plaats in de kunstwereld hebben verworven.

De artistieke autonomie van de tentoonstellende kunstenaars staat niet ter discussie. Wel zal blijken of en hoe hun actuele werk zich nog relateert met het werk van hun toenmalige leraar en met het werk van de andere getoonde kunstenaars. De tentoonstelling, die is opgebouwd rond tweedimensionaal werk, beeldhouwwerk en installaties, wordt gepresenteerd in het kasteel Hof De Bist.

Iedereen is welkom tijdens de vernissage op zondag 1 oktober om 16 uur.

Deelnemende kunstenaars zijn.: Kris Vleeschouwer, Rinus Van de Velde, Elias Cafmeyer en Johan Desmet.


Praktisch

vlieg afbeelding afbeelding a-kaart afbeelding moeilijkheisgraagd
prijzen
  • gratis!

Extra

vernissage op 1 oktober om 16 uur

de expo is geopend van 3 tot en met 26 oktober
van dinsdag tot en met zaterdag van 14u tot 17u