Hou vol!

Zorg goed voor u en uw buur

Sinds vrijdag 13 maart 2020 wordt ook onze regio geteisterd met het Covid-19 virus. Door de corona-maatregelen zijn we individueel beperkt in ons doen en laten en is ook het verenigingsleven stilgevallen. Via enkele cultuurverenigingen kregen we de vraag wat dit juist betekent op cultureel vlak, vandaar enkele specifieke tips voor de cultuurverenigingen:

Hou u en uw achterban veilig!
Wij weten dat dé vereniging voor vele Ekerenaars een tweede thuis betekent, maar samenkomen inmag momenteel met 10 personen. Wat vrijetijdsbeleving betreft is het toegestaan om een wandeling of fietstocht te maken. Alle richtlijnen vindt u op www.ekeren.be. We zullen jullie via deze weg ook opnieuw op de hoogte brengen.

Cultuurhuizen momenteel gesloten
Zowel het cultuurcentrum en Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn momenteel gesloten. Ook het aangekondigde aanbod is dus tijdelijk afgelast. Had je als vereniging in de nabije toekomst activiteiten gepland op deze locaties, aarzel dan niet en neem contact op om de situatie te bekijken.

Cultuurdienst wél bereikbaar
Ondanks het cultuurcentrum gesloten is, zijn de meeste medewerkers wel digitaal bereikbaar. Heb je dus vragen over subsidies, projecten of heb je artistieke ideeën voor de toekomst, neem dan gerust contact op via cultuurantenne.ekeren@antwerpen.be.

Cultuuraanbod tijdelijk afgelast
Veel activiteiten van het district, het cultuurcentrum en de bib zijn momenteel afgelast. Het cultuurteam volgt de nieuwe ontwikkelingen in verband met het coronavirus en de beslissingen van overheidswege op de voet en bericht hier onmiddellijk over bij eventuele wijzigingen. Check onze website voor de meest recente informatie. Heb je vragen rond programma of tickets, neem dan contact op met de ticketbalie via 252cc@antwerpen.be

Communiceer intern én extern
Wij gaan ervan uit dat jullie activiteiten ook tijdelijk afgelast of verdaagd zijn. Ook in tijden van quarantaine blijft communicatie super belangrijk. Bekijk dus zeker intern jullie kalender. Prik mogelijk al alternatieve data en check of jullie website up-to-date is. Als jullie zeker zijn dat bepaalde activiteiten niet meer doorgaan, geef dit aan ons door via cultuurantenne.ekeren@antwerpen.be. Dan communiceren we dit door naar het bestuur en kunnen we mogelijk andere geïnteresseerden op de hoogte brengen.

Vorm een virtueel netwerk
Weet dat niet iedereen omringt is door familie en dat vereenzaming vaak heel dichtbij plaatsvindt. Af en toe een bericht van de vereniging aan de achterban kan deugd doen. Gebruik deze periode ook om jullie netwerk te verbreden. Met wie zijn jullie bevriend op facebook? Is de ledenlijst up-to-date? Krijgt iedereen de juiste informatie? We bezorgen jullie binnenkort ook nieuwe informatie over de Ekerse cultuurraad.


Blijf positief en wees creatief
Isolement en verveling kan ook leiden tot creativiteit. Misschien moeten wij culturo’s een antwoord bieden op deze storm. Schrijf, teken, schilder, zing en musiceer daarom naar believen. Deel elkaars resultaten via social-media. Ruim op, archiveer en plan nieuwe activiteiten voor de toekomst. Wil je actief meewerken, geef je dan op voor de projecten Kunstjacht of Ik was er (niet) bij.


Praktisch

afbeelding moeilijkheisgraagd
genre